0

Laboratorijsko ispitivanje vode

Rezultati mjerenja potvrđuju da Kinetic reaktor osigurava mikrobiološku sukladnost vode također na slavini s minimalnim dodavanjem klora i sposobnost standardnih verzija reaktora s obzirom na uništavanje enterokoka.

Pogledajte nekoliko činjenica!
Laboratorijski testi vode

Vodeni kamenac

Vodeni kamenac posljedica je izlučivanja CaCO3 iz vode koji se može pojavljivati u različitim kristalnim strukturama. Najpoznatija i nepoželjna struktura jest kalcit i tada govorimo o taloženju vodenoga kamenca. Kinetic reaktor sposoban je stvarati 100-postotnu kristalnu strukturu aragonita koja se pojavljuje kao prah te se ne taloži na površini. Dakle, nema više taloženja kamenca. Ispitivanja su provedena na Tehničkom fakultetu u Münchenu (slavni TUM) Ramanovom tehnologijom i dokazuju navedeno.
KRISTALNA STRUKTURA IZLUČIVANJA CaCO3.

Anorganski elementi

Znamo da je u vodi koju upotrebljavamo mnogo (teških) metala koji ljudskom tijelu i svim živim bićima štete odnosno opterećuju organizam. Ispitivanja su provedena u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo odnosno njegovu akreditiranom laboratoriju.

Rezultati za standardnu vodu:
Naziv parametra Standardna voda Voda - KINETIC Reactor
Lead | Olovo (Pb) 7,7 3,8
Cadmium | Kadmij (Cd) 1,1 < 1
Zinc | Cink (Zn) 159 55,1
Iron | Željezo (Fe) 12,7 < 6
Nickel | Nikal (Ni) 4,2 < 2
Manganese | Mangan (Mn) 4,7 1,5
Copper | Bakar (Cu) 0,0542 0,0122

 
Rezultati govore sami za sebe. Rezidualni klor u vodi, dakle u vodi iz slavine, smanjuje se za više od polovice nakon što je uređaj svoju ulogu uništavanja bakterija već obavio.
Mikrobiologija Provodimo kvantifikaciju ukupnog broja bakterija u vodi (Bactiquant ispitivanje vode), što nam mnogo govori o opterećenju vode koja teče preko Kinetic reaktora u vašu čašu, lonac ili po rukama. Rezultati mjerenja na izvoru lokalne zajednice (bez svih uređaja za obradu vode) pokazuju sljedeće rezultate (BQ iznad 57 zahtijeva trenutačno poduzimanje mjera):
VODA/REACTOR BQ KLOR SNIŽENJE (U %)
Voda iz slavine 51 - -
Kinetic Reactor | T-Standard 44 - 14%
T-Štedni 36 0,20 mg/l 30%
T-Modificirani 26 - 49%
T-Modificirani 24 0,20 mg/l 51%

Modificirane verzije namijenjene teškim i specifičnim opterećenjima voda te namjenskim aplikacijama (bolnice, priprema hrane, okoliš s posebnim zahtjevima u vezi s mikrobiološkim elementima itd.).

Pravilnikom o pitkoj vodi utvrđena je odgovornost upravitelja vodoopskrbne mreže do slavine, a u javnim objektima odgovornost je na upravitelju objekta. Zbog toga smo proveli mjerenja mikrobiološke sukladnosti na izvorištu lokalne zajednice na slavini u skladu s propisima. Rezultati na KINETIC Reactor – T:

Standardna voda
Escherichia coli Pronađeno (< 4) 0 nije sukladan
Koliformne bakterije 32 0 nije sukladan
Enterokoki Procijenjeno 5 0 nije sukladan
Clostridium perfringens Nije pronađeno 0 sukladan
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C <10 100 sukladan
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C <10 / /

 Voda - KINETIC Reactor
Escherichia coli <1 0 sukladan
Koliformne bakterije <1 0 sukladan
Enterokoki Nije pronađeno 0 sukladan
Clostridium perfringens Nije pronađeno 0 sukladan
Ukupan broj mikroorganizama na 22 °C <10 100 sukladan
Ukupan broj mikroorganizama na 37 °C <10 / /
Vodi smo dodali klor na razinu od 0,20 mg/l, konačni rezultat je 0,10 mg/l klora u vodi. Rezultati mjerenja potvrđuju da Kinetic reaktor osigurava mikrobiološku sukladnost vode također na slavini s minimalnim dodavanjem klora i sposobnost standardnih verzija reaktora s obzirom na uništavanje enterokoka.

S ispitivanjima ćemo nastaviti.

100% sigurna kupnja

30 dnevna mogućnost povrata

dostava u 1-2 radna dana

plaćanje također nakon isporuke